Skipsagent

SKIPSAGENTVIRKSOMHET

Som skipsagenter leverer vi alle nødvendige tjenester i forbindelse med skipsanløp:

Losbestillinger
Rapportering til de aktuelle myndigheter
Taubåt
Mannskapsbytte
Reservedeler/service
Innkjøp
Andre tjenester