Om oss

VÅR HISTORIE

Salten havneservice AS ble startet i 2004 med formål å drive skipsagentvirksomhet for båter som anløper Elkem Saltens kai i Sørfold og andre havner i distriktet. Selskapet har fortsatt sin basis i skipstrafikken til og fra Elkem Salten. Som skipsagenter leverer vi alle nødvendige tjenester i forbindelse med skipsanløp, eksempelvis losbestillinger, taubåt, mannskapsbytte, reservedeler/service, innkjøp med mer.

Som agent for rederiet NCL (North Sea Containerline), som har containerskip som ukentlig anløper containerterminalen i Sørfold, har vi i samarbeid med rederiet utviklet gode logistikkløsninger for containerfrakt til/fra kontinentet for kunder i hele Nord-Norge. Containerruten er den eneste som har ukentlig fast forbindelse mellom Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam og Immingham og så langt nord som til Salten.

Selskapet tilbyr konkurransedyktige løsninger for door-door levering av containere fra/til kontinentet. I samarbeid med de aller fleste oversjøiske linjer tilbyr vi også containerfrakt world-wide. Vi sørger for fleksible transportløsninger for levering og innhenting av containere.

Vi opplever vekst i bruk av containere som lastbærer, og vår kundemasse består i dag av store industrikunder, andre speditører samt mindre lokale firmaer.

Vår styrke er tett dialog med våre kunder kombinert med god leveringsdyktighet.

Vi er for tiden 10 ansatte, og har i tillegg et godt samarbeid med andre transportører for utkjøring/innhenting av containere når våre egne biler ikke strekker til. Vårt tidligere datterselskap SHS-Transport ble fusjonert med Salten Havneservice høsten 2014.