Mål på shipping containere

De mest benyttede containere er 20 DC og 40 DC. Disse har faste vegger og tak, og døråpning i den ene enden. I tillegg benyttes ofte 40 HC, som er litt høyere.

 

Døråpning Innvending mål Utvending mål Netto Brutto
Type Bredde

(cm)

Høyde

(cm)

Lengde

(cm)

Bredde

(cm)

Høyde

(cm)

Lengde

(cm)

Bredde

(cm)

Høyde

(cm)

Max lastbar vekt (tonn) Max total vekt (tonn)
20DC 234 227 589 235 238 606 244 259 24,85 27,00
40DC 234 227 1203 235 238 1219 244 259 28,80 32,50
40HC 234 257 1203 235 269 1219 244 290 30,20 34,00

 

I tillegg finnes det et stort utvalg spesialutstyr beregnet for spesialgods.

De mest vanlige er:

  • 20 FR og 40 FR (Flat racks) – åpne flak med faste eller nedfellbare endevegger.
  • 20 OT og 40 OT (Open top) – som DC, men med avtagbart tak, som regel i form av presenning. Egner seg godt for lasting med for eksempel traverskraner.