Landtransport

TRANSPORT LANGS VEIEN

Vi sørger for utkjøring og innhenting av gods som kommer inn eller går ut over kai hos oss. Vi håndterer alle typer containere.
Levering skjer enten med containerchassi, sidelaster (setter container på bakken), eller omlastet til skaphenger med sideåpning.

Vi har sjåfører og utstyr godkjent for levering av ADR-last.

Vi leverer til hele Nord-Norge.

Utfører også andre transportoppdrag – ta kontakt!