Fortolling

Alt gods som kommer inn til Norge må fortolles.

Vi har systemer som er knyttet direkte opp mot tollvesenet (TVINN), og kan derfor hjelpe deg med hele fortollingsprossessen, både på import og eksport. Vi har eget tollager for oppbevaring av ufortollet gods som kommer i land hos oss.

Huskeliste ved importfortolling:
– Handelsfaktura eller proformafaktura som viser verdi og beskrivelse av varene, gjerne med HS-Code.
– Evt pakkliste for utfyllende informasjon.
– Opplysninger om evt tilleggsfrakt frem til norsk grense, samt andre utgifter. (Forsikringer etc)
– Godsnummer. (Blir tildelt av tollagerholder der godset krysser grensen)