Containerfrakt

CONTAINERFRAKT DOOR-DOOR

Det er mange fordeler med å bruke container som lastbærer. Varene pakkes i container hos din leverandør, og åpnes ikke før du har den på døra. Risiko for svinn og skader blir dermed eliminert. North Sea Containerline sine containerbåter har ukentlige avganger fra Hamburg, Bremerhaven og Rotterdam. I disse havnene korresponderer båtene med de store oversjøiske linjene som frakter og henter containere over hele verden.

Vår terminal er nordligste havn med ukentlige anløp fra kontinentet.
Vi har gode samarbeidspartnere i Rotterdam og Hamburg som henter inn og bringer ut varer til kunder og leverandører i hele Europa. Og her nord sørger vi for utlevering eller innhenting i hele Nord Norge.

Vi hjelper deg med skreddersøm av dine logistikkutfordringer.